TOGET OG VOGNENE

Lokomotivet

Toget trekkes som nevnt av en tidligere NSB lokomotiv med typebetegnelsen El 11.2098

Et lok av en svært vellykket lokomotivtype levert til NSB og akkurat 2098 er levert i 1954. Loktypen var i drift ved NSB til noe etter OL på Lillehammer i 1994 og 2098 ble tatt ut av trafikk i 1997 som en av de siste. Årsaken til at 2098 fikk "leve" så lenge er at den i 1982 ble ombygget med nye bremser og utstyr for ekstrem saktekjøring for bruk på den svært bratte Flåmsbanen. Loket har nå både motstandsbremser og skinnebremser - og er fortsatt godkjent for bruk på Flåmsbanen.

Våre to spisevogner

Spisevogn Eo 119 ble levert i 1926 og har vært brukt over hele jernbanenettet i Norge. Den var også siste spisevogn i tre som var i bruk. Den ble tatt ut av drift i 1973 etter å ha vært brukt siste årene på Nordlandsbanen. Vognen har 10 bord med 4 plasser, totalt 40 plasser
I slutten av 1950 årene ble kokskomfyr og isskap skiftet ut med gasskomfyr og elektriske kjøleskap.  Vognen har vært gjennom en omfattende restaurering og siste anskaffelse er reproduksjon av originale stoler fra 1926

Spisevogn BEo 18143 Dette er vår nyeste spisevogn. Den er fra 1937 og ble tatt i bruk i slutten av mai 2009. Vognen er utstyrt med godkjent kjøkken for restaurantvirksomhet og brukes normalt sammen med spisevogn Eo 119. Den har 3 bord med 6 plasser og 2 bord med 2 plasser, totalt 22 plasser. I tillegg har vognen 3 kupéer med 6 plasser i hver, totalt 18 plasser på 2. klasse.

Salongvogner

Den  første vognen ble levert som 3.klassevogn til NSB i 1915. Vognen er av frivillige med bidrag fra Sparebankstiftelsen ombygget til salongvogn med serveringsavdeling, og ble tatt i bruk i 2016. Forbilder for ombygningen har vært vogner levert til Raumabanen i 1926, og vognen nevnt ovenfor levert til Bergensbanen i 1912. Vognen har 17 plasser på 1.klasse og 12 i serveringsavdeling.

Den andre vogene vi bruker Ao 2c 950 og ble levert til Bergensbanens åpning i 1909. Den har 2 kupéer i hver ende med plass til 6 passasjerer i hver kupé. I midten av vognen en stor salong med 10 plasser. Totalt 34 plasser. Vognen var Dronning Mauds favorittvogn på hennes mange reiser fra Christiania/Oslo og til Bergen, på vei til England

Den tredje salongvognen er Ao 990 som ble levert til Bergensbanen i 1912. Rett etter krigen ble vognens innredning modernisert til den innredning vognen har idag. Vognen har 2 x 18 sitteplasser i 2 åpne kupéer, totalt 36 sitteplasser.

Kilde NMT ved Morten Tranøy